Riitta Viitala

Professori, Vaasan yliopisto


Yrityksen saama hyöty on ennen kaikkea se, että MBA-opiskelija kanavoi aina yritykseensä tuoretta, viimeisintä ja tutkittua tietoa.

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön professori Riitta Viitala on tiiminsä kanssa viime vuosina tutkinut sekä pk-yritysten että kuntien henkilöstöjohtamista ja seurannut siten läheltä erilaisia ihmisiä yritys- ja julkisorganisaatioista sekä erilaisissa MBA-ohjelmissa.

MBA-ohjelmien oppimistehtävistä suurin osa tehdään omalle yritykselle, ja ne ovat hyvin tavoitteellisia ja tarvelähtöisiä.

Viitalan mukaan oppimistehtävissä on aina se piirre, että samalla kun ne tuovat kehittämisen työkaluja tai elementtejä yritykseen, ne nojaavat myös laajempaan, tutkittuun tietoon. Viitalan mukaan MBA päihittää Euroopassa merkitykseltään jopa kauppatieteen maisterin tutkinnon yliopistosta. MBA ei kerro vain siitä ihmisestä, vaan se kertoo aina myöskin taustaorganisaatiosta, eli siitä yrityksestä tai julkisorganisaatiosta, josta ihminen tulee.

Toinen tärkeä hyöty on statuskysymys – MBA-maininnalla on maailmanlaajuisesti valtava merkitys.