Marko Kohtamäki

Professori, Vaasan yliopisto


MBA-ohjelmassa strategiaa lähestytään ketteryyden ja käytännönläheisyyden näkökulmasta

Vaasan yliopiston johtamisen laitoksella työskentelevä kauppatieteiden tohtori Marko Kohtamäki on keskittynyt strategiatutkimukseen ja strategian opettamiseen viimeisten 10 vuoden ajan, ja hän opettaa maisteriohjelmien lisäksi myös MBA-ohjelmassa.

Strategisessa kehitystyössä kirkastetaan ensin yhdessä henkilöstön kanssa oman organisaation strateginen näkemys.

Strategisessa kehittämisessä lähdetään Kohtamäen mukaan siitä, että yhdessä henkilöstön kanssa tiivistetään johdon strateginen suunta, konkreettiset tavoitteet, mittarit, investoinnit ja toimenpiteet, joita halutaan tehdä. Siten pystytään kirkastamaan oman organisaation strateginen näkemys. Sen jälkeen lähdetään yhdessä henkilöstön kanssa osallistamisen kautta viemään asioita eteenpäin. Kohtamäen mukaan strategista ajattelua kehitetään parhaiten siten, että organisaation johto pystyy tiivistämään yrityksen strategisen suunnan ja osallistamaan henkilöstöä strategiatyöhön. Siten kyetään muuttamaan organisaation toimintatapoja, tekemään investointeja ja kehittämään toimenpiteitä oikeiden asioiden eteenpäin viemiseksi.

Emme näe strategiaa irrallisena analyysinä, jonka perusteella päätöksiä tehdään vain ylätasolla.