Martti Taimisto

R&D Manager, ABB


Koulutus

Sähkötekniikan diplomi-insinööri

Ikä
51 vuotta
Perhe

Naimisissa, kolme lasta

Harrastukset

Lenkkeily, kuntosali

Meille muodostui hyvin vahva verkosto muiden opiskelijoiden kanssa

Martti Taimisto työskentelee Vaasassa ABB:llä R&D Managerina Protection and Connection -yksikössä, jossa valmistetaan pienjännitekytkimiä. Vaasan yksikkö vastaa globaalisti ABB:n sisällä tuotteiden kehittämisestä ja valmistuksesta sekä myynnistä ja markkinoinnista.

Taimiston vastuulla on teknologiahankkeiden globaali johtaminen sekä tuotteisiin liittyvä kansainvälinen standardointi. Taimisto osallistui Levón-instituutin JOKA eli Johtajana kasvaminen -koulutukseen vuosina 2015-2016. Mies osallistui koulutukseen, koska halusi haastaa itsensä sekä samalla päivittää omia johtamiskäytäntöjään ja peilata niitä muiden käytäntöihin.

”Olen osallistunut ABB:n sisällä moniin johtamiseen liittyviin koulutusohjelmiin, mutta koin, että olisi hyvä saada enemmän näkemyksiä ja kokemuksia talon ulkopuolisista koulutusorganisaatioista”, Taimisto kertoo.

Koulutuksessa sai uusia näkemyksiä eri johtamistavoista.

Taimisto oli myös etukäteen kuullut koulutuksesta paljon hyvää palautetta. ”JOKA-koulutuksella on hyvä maine, kouluttajat ovat tasokkaita”, Taimisto kehuu.

Koulutuksen paikallisuus oli myös Taimistolle erityisen tärkeää, sillä hän vastaa ABB:llä heidän yksikkönsä oppilaitostyöstä.

”Vaasan yliopisto on siinä mielessä tärkeä osa päivittäistä työtäni ja Levón-instituuttihan toimii sen yhteydessä”, Taimisto selittää.

Tärkeä tekijä koulutuksen onnistumisen kannalta oli miehen mukaan se, että hän oli varannut riittävästi aikaa asioiden pohdiskelulle ja kurssiin panostamiselle.

”Arki on hyvinkin hektistä, ja kun osallistuin tähän koulutukseen, olin päättänyt myöskin satsata siihen”, Taimisto selittää.

Yhteydenpito koulutuksesta saadun verkoston kesken jatkuu yhä viikoittain tai jopa päivittäin.

Vaikka ABB toimii globaalissa ympäristössä, Taimiston mukaan verkostoituminen lähialueella on kuitenkin tärkeää.

”Yksi merkittävä hyöty Levón-instituutin koulutuksessa oli kanssaopiskelijoista saatu verkosto. Meillä on vahva verkosto kurssille osallistuneiden kesken. Yhteydenpito verkostomme kesken jatkuu yhä vähintään viikoittain, ellei jopa päivittäin”, Taimisto kertoo tyytyväisenä.

JOKA-koulutuksella on hyvä maine, kouluttajat ovat tasokkaita.

Takaisin