Esimiesvalmennus

Koulutuksen sisältö

ESIMIEHENÄ KASVAMINEN

15.1.2020 klo 9:00-16:00

 • Koulutukseen valmentautuminen, tavoitteet ja orientaatio sisältöihin
 • Tunne itsesi ja tehtäväsi
 • Erilaiset ihmistyypit työyhteisössä
 • Tehokkuutta ajankäyttöön
 • Kannustava työyhteisö
 • Johtajana kasvaminen, oma rooli

Kouluttajana toimivat koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo Vaasan yliopiston Levón-instituutista ja psykologi Piia Tulisalo Prover Oy:stä. Tulisalolla on vahva kokemus erilaisten esimiesten ja johtoryhmien kouluttajana ja sparraajana. Hän on kouluttanut Levón-instituutin koulutusohjelmissa johtajia ja asiantuntijoita useiden vuosien ajan säännöllisesti. Koulutuspäivä sisältää luentoa, tehtäviä, keskustelua ja ryhmätöitä. Koulutuspäivä sisältää mm.  persoonallisuustestin, jonka avulla voi löytää omaan työhön uusia vahvuuksia ja uutta kehittämisotetta. Koulutuspäivien keskustelut ovat luottamuksellisia.

 

ESIMIES MUUTOKSEN JOHTAJANA JA KONFLIKTIEN HALLINTA

19.2.2020 klo 9:00-16:00

 • Esimies muutoksen johtajana
 • Muutosvoimat esimiestyössä
 • Konflikteihin valmistautuminen ja niiden hallinta
 • Yhteistyö konfliktien hallitsemisessa
 • Tunteiden merkitys ristiriidoissa

Kouluttaja toimii professori, dosentti KTT Annika Tidström. Päivän toinen kouluttaja vahvistuu myöhemmin.

Koulutuspäivä pureutuu siihen, mistä konfliktit työpaikalla voivat syntyä, miten niitä voidaan esimiehenä ja asiantuntijana ymmärtää sekä vähentää. Päivän valottaa tunteiden merkitystä ristiriidoissa.

Päivän otsikkoina ja sisältöinä ovat mm: Miten voimme ymmärtää konflikteja, tunteiden merkitys, yhteistyö konfliktin hallitsemisessa, vuoropuhelu ja sovittelu.

 

KÄYTÄNNÖN JURIDIIKKAA

18.3.2020 klo 9:00-16:00

 • Työlainsäädäntö ja sopimusjuridiikka
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • Yksityisyyden suoja työelämässä

Kouluttajana toimii KTL Mika Kärkkäinen. Kärkkäinen on Vaasan yliopiston lehtori ja hänen erityisalaansa ovat työlainsäädännön ja sopimisoikeiden erilaiset näkökulmat. Kärkkäisen koulutustyyli on hyvin käytännönläheinen sisältäen koko työelämän elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.  Kärkkäisen opetus sisältää luentoa, case-esimerkkejä, vaikeita työlainsäädännön ratkaisuja ja keskustelua erilaisista vaihtoehdoista, miten ratkaista hankalia työlainsäädäntöön liittyviä tilanteita työyhteisöissä esimiehenä.

 

ESIMIES JA VIESTINTÄ

22.4.2020 klo 9:00-16:00

 • Esimies valmentajana
 • Aktiivinen kuuntelu ja palautteen antaminen
 • Kehityskeskustelut, valmistautuminen ja etukäteissuunnittelu
 • Arjen vuorovaikutustaidot
 • Osaaminen ja sen johtaminen osana strategista henkilöstöjohtamista

Kouluttajana toimivat yliopisto-opettaja, KTT Jenni Kantola ja yliopiston lehtori, KTT Maria Järlström molemmat Vaasan yliopistosta.

Kouluttajilla on monipuolinen koulutuskokonaisuus, jossa pureudutaan esimiestyön valmentavaan otteeseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Päivän aikana saadaan hyviä käytännön neuvoja ja työkaluja siihen, miten esimies edistää tiiminsä kehittymistä ja oppimista kohti aktiivisempaa ja luottavampaa työilmapiiriä. Luento-osuuksien lisäksi koulutuspäivä sisältää videoita, draamaa (omaa roolinvaihtoharjoitusta vaikeissa tilanteissa työyhteisöissä arkipäivässä) ja erilaisia muita harjoituksia.

 

ESIMIEHEN ROOLIT JA TEHTÄVÄT – OMAN ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN

27.5.2020 klo 9:00-16:00

Ryhmätyöpäivä, jonka ohjaa KTT Susanna Kultalahti Pekka Järvisen kirjaan liittyvistä tehtävistä. Kirja kuuluu koulutuksen materiaaleihin.

Koulutuspäivän aikana saadaan selvyyttä hankaliin tilanteisiin esimiestyössä, pureudutaan erilaisiin pelisääntöihin, me-hengen luomiseen ja etsitään rakentavia ratkaisuja arkisiin tilateisiin. Johtamiseen liittyvät muutokset sekä tarpeettomat muutokset ovat päivän antina. Osallistujat jaetaan etukäteen ryhmiin ja annetaan kotitehtävät, miten valmistautua päivään (lukemista, perehtymistä etukäteen).

 

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koulutuksen hinta osallistujaa kohden on 2490 € + alv 24 %.

 

Lisätietoa koulutuksesta antaa